Carl Wallace van der Hoff
Kaatje
Henrietta Carolina van der Hoff
⚬ 1836-04-18 Soerabaja
✝ 1915-03-07 Soerabaja, 78j
x 1861-06-08 Soerabaja Johan Carel Neijndorff
 ♂1863-04-04SoerabajaJohan Frederik


x ongehuwd Soerabaja Richard Marinus La Gordt Dillié
 ♀1873-01-01BodjonegoroEulalie Celestine (Lalie)
 ♂1876-12-27SoerabajaAlphonse Eugene

1864-02-2728SoerabajaMan Johan Carel overlijdt (RA 1865 blz 112)
190746 Woont in de Rusterburgerpad (Jl. Pesepan Kali)

Deze pagina word nog bewerkt
IGV bronnenpublicaties 21, blz 67

Waarin vermeld dat op 28 juli 1896 Richard La Gordt Dillié, oud 46 jr., particulier, wonende te Soerabaja, voor het zijne erkent het kind Eulalia Celestine, geb. 1 jan. 1873 te Bodjonegoro uit Caroline van der Hoff, waarvan de geboorteaangifte reeds heeft plaatsgevonden, en dat de moeder, Caroline van der Hoff, oud 59 jr., wonende te Soerabaja, toestemt in de erkenning door genoemde Richard La Gordt Dillié. Getuigen: Anthonie Abraham La Gordt Dillié, oud 55 jr., particulier, en Adolf van Ligten, oud 30 jr., klerk op het politiekantoor te Soerabaja, beiden aldaar wonende.
IGV bronnenpublicaties 21, blz 68

Waarin venneld dat op 28 juli 1896 Richard La Gordt Dillié, oud 46 jr., particulier, wonende te Soerabaja, voor het zijne erkent het kind Alphonse Eugène, geb. 27 dec. 1875 te Soerabaja uit Caro1ine van der Hoff, waarvan de geboorteaangifte reeds heeft plaatsgevonden, en dat de moeder, Caroline van der Hoff, oud 59 jr., wonende te Soerabaja, toestemt in de erkenning door genoemde Richard La Gordt Dillié. GehlÏgen: Anthonie Abraham La Gordt Dillié, oud 55 jr., particulier, en Adolf van Ligten, oud 30 jr., klerk op het politiekantoor te Soerabaja, beiden aldaar wonende.
IGV bronnenpublicaties 11, blz 89
Grafsteen B 303 te Peneleh

Hier rust
Johan Carel Neijndorff
geb. 29 Sept 1827
overl. 27 Feb 1864
en
zijn zoon Johan Barend
geb. 4^ April 1863
overl. 8 Oct1 1864.
Hier rusten
Constance en Barend Neijndorff
en
August en Victor La Gordt Dillié.

IGV bronnenpublicaties 10, blz 42
Grafsteen B 3298 te Peneleh

Hier rust
onze lieve gade
moeder
en grootmoeder
Caroline Henriëtte
v.d. Hoff
overl. 7 Maart 1915
R.I.P.