Peter Alberts Glasius
Martien Rotgers
Albertus Glasius
Helena Barentz van Loenen
Barent Glasius
Grietje de Groot
Albertus Jan Glasius
⚬ 1776 Amsterdam
✝ Amsterdam
x 18e eeuw Amsterdam? Johanna van Staden


Deze pagina word nog bewerkt